Gurdaspur Lok Sabha Election Results 2009

Gurdaspur Punjab Lok Sabha Election Results 2009 with name of Candidate, party and number of votes

S.No. Name Party Votes
1 SWARAN SINGH THAKUR BSP 15420
2 PARTAP SINGH BAJWA INC 447994
3 VINOD KHANNA BJP 439652
4 SUKRIT SHARDA SP 3819
5 GURPREET SINGH KHANNA BGTD 731
6 YOG RAJ SHARMA SHS 1260
7 RAGHVIR KAUR LJP 1092
8 KULDEEP CHAND SAINI IND 682
9 GURMEET SINGH IND 3386
10 NARAIN SINGH IND 1431
11 BALBIR SINGH IND 3896
12 LAL CHAND IND 7037
13 VIDYA BHUSHAN IND 6970

Share this post:


Leave a Comment